Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT:Với chính sách bảo mật này của chúng tôi sẽ cho bạn biết khi chúng tôi sử dụng các thông tin cá nhân của các bạn đã thu thập được ở tại trang web này sẽ được dùng như thế nào. Xin các bạn vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật của chúng tôi trước khi gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào hoặc sử dụng trang web.

Trong quá trình sử dụng trang web của chúng tôi, là các bạn đang đồng ý những điều trong chính sách bảo mật rồi đó. Và những chính sách này cũng có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không thông báo trước, nhưng những thay đổi này cũng đều được đăng lên cho mọi người thấy và nó sẽ chỉ được áp dụng cho các thông tin và hoạt động trên cơ sở tịnh tiến, mà không phải hồi tố. Các bạn nên đọc lại chính sách bảo mật khi nào mà bạn truy cập vào trang web sao cho mình đã xem và hiểu hết các thông tin cá nhân mà bạn sẽ cung cấp thì được sử dụng ra sao. Ngoài ra các bạn hoàn toàn yên tâm vì chính sách của chúng tôi là sẽ giữ kín bảo mật thông tin cá nhân của bạn đã nhận được từ trang web là hoàn toàn bí mật sẽ chỉ được dùng cho các mục đích ở nội bộ. Chúng tôi cam kết sẽ không chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn với bất kỳ đối tác nào khác. Yên tâm rằng chúng tôi luôn luôn tôn trọng các bí mật riêng tư của bạn cũng như cẩn thận trong quá trình xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách tối đa nhất.

THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi sẽ thu thập những thông tin cá nhân như họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, v.v… lúc khách hàng truy cập vào và tự nguyện gửi nó cho chúng tôi. Các thông tin này sẽ chỉ được sử dụng nhằm phục vụ yêu cầu cụ thể của bạn sau này mà thôi, trừ trường hợp các bạn đã cho phép chúng tôi sử dụng nó cho mục đích khác. Như bổ sung bạn vào danh sách gửi email của chúng tôi. Các thông tin mà chúng tôi thu thập sẽ có thể là họ tên, ngày sinh, chức vụ, công ty hay tổ chức làm việc, e-mail, số điện thoại của bạn. Chúng tôi cũng có thể thu thập thêm một số thông tin khác về các truy vấn của bạn, như loại trình duyệt mà bạn đã sử dụng; giờ và ngày bạn truy cập vào trang web; các trang mà bạn đã truy cập khác mà từ đó bạn kết nối trực tiếp đến với trang web của chúng tôi. Những thông tin này sẽ được sử dụng nhằm cải thiện và quản lý tốt hơn cho trang web.

COOKIE / CÔNG NGHỆ THEO DÕI

Trang web sử dụng công nghệ theo dõi và cookie tùy thuộc tính năng đã được cung cấp. Công nghệ theo dõi và cookie sẽ rất hữu ích cho công việc thu thập thông tin như biết được loại trình duyệt của khách hàng và hệ điều hành, cũng như sẽ theo dõi được số lượng khách hàng truy cập vào trang web, và biết được khách truy cập để sử dụng trang web sẽ như thế nào. Với cookie sẽ giúp tùy chỉnh trang web cho khách. Hạn chế là không thể thu thập được các thông tin cá nhân qua cookie hay công nghệ theo dõi khác. Nhưng, trước đó nếu bạn đã cung cấp các thông tin cá nhân định danh thì cookie có thể kết nối được với các thông tin đó. Cookie và thông tin đã theo dõi và thu thập được sẽ có thể được chia sẻ cho bên thứ ba. Ngoài ra chúng tôi cũng sẽ sử dụng mã tái tiếp thị đăng nhập khi khách truy cập xem các trang cụ thể, cho phép chúng tôi đưa ra các quảng cáo mục tiêu trong tương lai.

PHÂN PHỐI THÔNG TIN

Chúng tôi sẽ xử lý toàn bộ dữ liệu khách hàng cho phù hợp với Pháp lệnh dữ liệu cá nhân (Riêng tư) tại Việt Nam. Chúng tôi cam đoan sẽ không bao giờ mua bán hoặc chia sẻ cũng như sử dụng bất kỳ một thông tin cá nhân nào của bạn cung cấp cho chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào khác thay vào đó là sẽ trao đổi về các sản phẩm với bạn, hay việc thư mời và đặt chỗ tới những sự kiện của chúng tôi. Bên canh đó, thì chúng tôi hoàn toàn có thể chia sẻ các thông tin với cơ quan chức năng chính phủ có thẩm quyền hay các công ty khác để hỗ trợ chúng tôi trong vấn đề điều tra hoặc phòng chống gian lận nếu có.

Chúng tôi có thể làm như vậy khi: (1) được pháp luật yêu cầu và cho phép; (2) khi cố gắng để ngăn chặn gian lận thực tế hoặc bảo vệ hay các giao dịch trái phép; (3) trường hợp những điều tra gian lận đó đã xảy ra. Những thông tin sẽ không được cung cấp cho các công ty này với mục đích tiếp thị.

Thông tin cá nhân của bạn đã được lưu trữ rất an toàn. Chỉ có các đại lý, các nhân viên và nhà thầu đã được ủy quyền (người đã đồng ý giữ thông tin an toàn và bảo mật) thì mới có quyền được phép tiếp cận tới những thông tin này của bạn. Tất cả bản tin và email từ trang web này sẽ cho phép các bạn được chọn không tiếp tục nhận thư nữa.

CÂU HỎI

Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc, câu hỏi hay mối quan tâm ý kiến phản hồi gì về chính sách bảo mật của chúng tôi thì xin các bạn vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi theo form Liên hệ.

Chúng tôi sẽ giữ quyền thực hiện các thay đổi ở trong chính sách bảo mật này. Tất cả những thay đổi cũng sẽ được phản ánh ngay trên trang web này.

THỜI GIAN ÁP DỤNG

Chính sách bảo mật này sẽ được áp dụng một cách xuyên suốt trong thời gian trang web này đang hoạt động.

Top of Form